Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 13/10/2023 - Lượt xem: 65
Xem với cỡ chữ

Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ cấp Trung ương xuống UBND các tỉnh, thành phố và đến các huyện, thị trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Ngân Sơn

 

Tham dự tại điểm cầu huyện Ngân Sơn có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, cùng đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát TTHC của các cơ quan chuyên môn huyện và UBND xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ giới thiệu tổng quan về công tác kiểm soát TTHC; Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Cùng với đó, hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã giải đáp thắc mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.../.

Thu Hường