Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 16/10/2023 - Lượt xem: 166
Xem với cỡ chữ

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông

Để đáp ứng yêu cầu công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tiết trời mùa đông, UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông kể từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 15/4/2024.

Nguồn: VP HĐND-UBND