Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 18/10/2023 - Lượt xem: 280
Xem với cỡ chữ

Ban CHQS huyện cùng các đơn vị hỗ trợ xã Đức Vân trong xây dựng nông thôn mới

Được giao giúp đỡ xã Đức Vân xây dựng nông thôn mới, vừa qua Ban CHQS huyện, chủ trì cùng với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực hỗ trợ xã Đức Vân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Xã Đức Vân đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhiều tiêu chí chưa đạt do khó khăn về nguồn lực, tỷ lệ hộ nghèo còn cao,…Năm 2023, Ban CHQS huyện cùng các đơn vị: Phòng LĐTB&XH; Hạt Kiểm lâm; Phòng Tư pháp; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chi cục thống kê; Trung tâm GDNN-GDTX đã huy động sự đóng góp ít nhất 01 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức để hỗ trợ xã Đức Vân xây dựng nông thôn mới.

Với tổng số tiền huy động từ các đơn vị là 16.137.000đ, Ban CHQS huyện chủ trì cùng với các đơn vị phối hợp với chính quyền xã Đức Vân mua vật liệu và huy động hơn 30 công lao động, đổ bê tông hơn 100m2 sân Nhà Văn hóa xã, đồng thời tổ chức phát dọn, san lấp mặt bằng đường dân sinh thuộc thôn Bản Chang.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Ban CHQS huyện và các đơn vị nhằm chung tay cùng với xã Đức Vân sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Anh