Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 26/10/2023 - Lượt xem: 130
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Ngân Sơn


Nguồn: VP HĐND-UBND