Thứ Bảy, 02/12/2023
Ngày đăng: 06/11/2023 - Lượt xem: 36
Xem với cỡ chữ

Khảo sát hỗ trợ tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ngân Sơn

Trong 04 ngày, từ ngày 30/10 - 02/11, Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Ngân Sơn đã thực hiện khảo sát tủ sách cộng đồng tại thôn Bản Chang, xã Đức Vân; thôn Khu AB, xã Bằng Vân; thôn Hợp Tiến, xã Cốc Đán và thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan.

Đoàn khảo sát làm việc tại thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan

 

Qua khảo sát thực tế, các thôn đều đảm bảo về cơ sở vật chất: có nhà văn hoá thôn được xây dựng khang trang, kiên cố, đảm bảo diện tích lắp đặt giá sách, bàn ghế đọc sách phục vụ người dân. Được biết, một số thôn trước đây đã được hỗ trợ tủ sách từ dự án Childfun, tủ sách phát luật, tuy nhiên đến nay đã không còn khai thác sử dụng, do tủ sách bị hư hỏng, không có người quản lý. Địa phương mong muốn xây dựng tủ sách cộng đồng để giúp bà con nhân dân và các em học sinh có thêm nguồn tài liệu phục vụ học tập, công tác, giải trí, trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao dân trí cho người dân.

Việc xây dựng tủ sách cộng đồng tại các thôn, bản nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số cùng với việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”).

Tác giả: Nổng Thị Nở - Viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện Ngân Sơn