Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 08/11/2023 - Lượt xem: 106
Xem với cỡ chữ

Lãnh đạo huyện dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Khau Phòng

Ngày 07/11, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khau Phoòng, xã Bằng Vân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho Nhân dân thôn Khau Phoòng

 

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Khau Phoòng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 93 năm; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Thôn Khau Phoòng có 30 hộ dân, với hơn 140 nhân khẩu. Mặc dù đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, song mỗi người dân ở thôn Khau Phoòng luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chung sức, xây dựng đời sống văn hoá; nỗ lực, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Nhân dân thôn Khau Phoòng đã đạt được. Đồng chí cũng bày tỏ phấn khởi khi đời sống của Nhân dân trong thôn dần được nâng lên; đời sống văn hóa lành mạnh, cộng đồng đoàn kết gắn bó. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, nhân dân thôn Khau Phoòng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy ở cơ sở để quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác giảm nghèo bền vững./.

Hoàng Tùng - Trung tâm VHTT&TT Ngân Sơn