Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 10/11/2023 - Lượt xem: 107
Xem với cỡ chữ

Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2023

Ngày 09/11, Huyện ủy Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND huyện và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Phát biểu và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11, đồng chí Doanh Thị Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, đảng uỷ cơ sở tập trung tuyên truyền về các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh, huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng những mô hình, gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…;  về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, về cải cách thủ tục hành chính; lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Đối với những nội dung đã được triển khai tại hội nghị, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện..../.

Hà Mai