Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 15/11/2023 - Lượt xem: 109
Xem với cỡ chữ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại huyện Ngân Sơn

Sáng 14/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại huyện Ngân Sơn. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Chu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trọng Lăng - Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Phương Quế - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện; lãnh đạo, đại diện các đơn vị, địa phương thuộc huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của huyện Ngân Sơn, những năm qua công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành trên địa bàn. Hằng năm, bám sát kế hoạch công tác của cấp trên, Hội đồng PHPBGDPL huyện Ngân Sơn đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Cùng với tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp tại hội nghị, Hội đồng PBGDPL huyện đã chú trọng tổ chức, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến pháp luật, như biên soạn bản tin pháp luật để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công thông qua việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các thôn, tổ dân phố; lồng ghép tuyên truyền văn bản pháp luật vào các nội dung sinh hoạt chi hội, chi đoàn của  Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh…; thi tìm hiểu pháp luật với hình thức “Rung chuông vàng”; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật kết hợp thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ; tổ chức “Phiên tòa giả định”; tổ chức tuyên truyền lưu động đưa thông tin về cơ sở....Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định,thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đánh giá cao báo cáo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Ngân Sơn, đồng thời chia sẻ thêm một số ý kiến để công tác PBGDPL của Hội đồng huyện ngày càng tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

 

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những kết quả huyện Ngân Sơn đã đạt được, điều đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo huyện; sự nỗ lực triển khai của cơ quan thường trực và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL; tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị khác trong công tác PBGDPL, kết hợp với công tác dân vận, tuyên giáo, dân tộc.

Với đặc thù là huyện miền núi, các thôn bản có địa hình đồi núi bị chia cắt, dân cư thưa thớt, sinh sống rải rác và có nhiều thành phần dân tộc  cùng sinh sống, trình độ nhận thức pháp luật của một bộ phận dân cư còn nhiều hạn chế, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị công tác PBGDPL cần gắn với công tác hòa giải, gắn với các lực lượng chức năng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, bởi đây là những người có uy tín, am hiểu pháp luật; xây dựng nội dung tuyên truyền PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ triển khai công tác này; trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tỉnh; địa phương cần có giải pháp khai thác tốt tủ sách pháp luật, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại...

Các đồng chí lãnh đạo huyện nhận biển trao tặng 01 Ngôi nhà tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện của Báo Pháp luật Việt Nam.

 

Cũng tại Buổi làm việc, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 01 Ngôi nhà tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện./.

Hà Mai