Thứ Ba, 16/04/2024
Ngày đăng: 24/11/2023 - Lượt xem: 121
Xem với cỡ chữ

Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn tập năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) môn Nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023: Phụ lục số 01.

2. Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển: Phụ lục số 02.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo để thí sinh dự tuyển công chức năm 2023 được biết. Thí sinh truy cập Danh mục tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: https://backan.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonoivu.backan.gov.vn

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ với cơ quan Sở Nội vụ theo số điện thoại: 0209 3871 679 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Các phụ lục: Phụ lục 1; Phụ lục 2.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn