Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 24/11/2023 - Lượt xem: 136
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 22/11, Đảng ủy Quân sự huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2023, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. Đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu đã đề ra, nổi bật là: Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh quân sự được quan tâm, đảm bảo chất lượng. Hoạt động của lực lượng vũ trang đối với công tác dân vận, xây dựng cơ sở được thực hiện đạt kết quả cao; chế độ chính sách đối với các đối tượng thuộc Quân đội quản lý được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Xây dựng doanh trại, tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch đẹp” được Quân khu đánh giá đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2024 với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện nhấn mạnh: Năm 2023, Công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện đã được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang huyện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo nên đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, tuy có khó khăn vướng mắc nhưng Đảng ủy lãnh đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2023. Năm 2024, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự huyện tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh nội dung Nghị quyết; chú trọng công tác chính sách, công tác nắm tình hình, công tác dân vận, đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra; quan tâm đến công tác xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục nâng cao công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, nề nếp; phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2024; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cần được kiểm tra, hoàn thiện, tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và nội dung kết luận, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Quân sự huyện Ngân Sơn đã được 100% đại biểu tại hội nghị nhất trí thông qua.

Ngọc Anh