Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 27/11/2023 - Lượt xem: 56
Xem với cỡ chữ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn

Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn Nguyễn Trọng Lăng vừa ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn.

Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND