Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 29/11/2023 - Lượt xem: 33
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương và giảm tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp diễn ra. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo đó, các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn  bản chỉ đạo về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp  nhân dân những quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và  pháo; Hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi  vi phạm. Trong đó, tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm còn tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các địa bàn phức tạp về  an ninh, trật tự bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng  điểm, phù hợp từng loại đối tượng được tuyên truyền. Vận động nhân dân giao  nộp và thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn  trôi nổi ngoài xã hội, không để các đối tượng sử dụng để gây án. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (hoàn thành việc ký cam kết trước ngày 15/12/2023, kết quả báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 18/12/2023 để tổng hợp.

Các cơ quan, đơn vị được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những  tồn tại, hạn chế; tuyệt đối không để xảy ra mất, thất lạc vũ khí, vật liệu nổ, công  cụ hỗ trợ. Rà soát, kiện toàn các ban, tổ hòa giải cơ sở, thống kê các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân (nếu có) để tiến hành đối thoại, hòa giải thu hẹp, giải quyết dứt điểm sự việc, không để tích tụ mâu thuẫn kéo dài, kiên quyết không để phát sinh vụ việc có đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án… (UBND các xã, thị trấn thực hiện).

Công an huyện: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Quản  lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày  27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức tiếp nhận, phân loại, quản lý, xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng thời lượng đưa tin, phát  sóng trên phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về quản lý,  sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hậu quả, tác hại… để người  dân biết, chấp hành và tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Nguồn: VP HĐND-UBND