Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 04/12/2023 - Lượt xem: 153
Xem với cỡ chữ

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Nhân dân thôn Bản Duồi, xã Đức Vân tổng vệ sinh, chăm sóc đoạn đường hoa 

 

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, qua đó phát huy trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ, giữ gìn môi trường sống “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Vừa qua, huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Ngày thứ 7 xanh, ngày chủ nhật xanh” ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Đức Vân và phong trào đã được lan rộng khắp các địa phương trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong thời điểm này song song với nỗ lực đẩy mạnh triển khai thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo...huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đoàn thể, thôn, bản về công tác bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, từng bước làm thay đổi những thói quen xấu của người dân gây ảnh hưởng đến môi trường; chỉ đạo, triển khai thực hiện phát động lễ ra quân thực hiện vệ sinh môi trường ở tất cả các xã, thị trấn và tuyên truyền nhân rộng đến toàn thể Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Cùng với đó, hằng năm tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày Nước thế giới”, “Giờ Trái đất”, tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường”....; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; lồng ghép công tác bảo vệ môi trường cùng với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hộ gia đình, các thôn, bản thực hiện xây dựng và ký hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; duy trì  quản lý đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường thanh niên tự quản; mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường....

 

Quang cảnh xanh, sạch, thông thoáng ở một nhóm hộ thôn Phja Pảng, xã Thượng Ân

 

Ông Triệu Triều Cương, Bí thư chi bộ thôn Phja Pảng, xã Thượng Ân cho biết: Trước đây, công tác vệ sinh môi trường chưa được người dân quan tâm. Tình trạng vứt rác thải bừa bãi, chuồng nuôi gia súc ngay sát nhà, không thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tồn tại. Thậm chí nhiều gia đình không có công trình vệ sinh. Những năm gần đây, từ sự chỉ đạo của cấp trên, chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động người dân, theo đó bà con đã con cùng nhau chuyển chuồng lợn, chuồng gà xa nhà; cùng nhau xây nhà tắm, nhà vệ sinh, mua téc nước để dùng; phụ nữ trong thôn duy trì  việc quyét dọn đường ở thôn thường xuyên.

Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm có 12 chỉ tiêu, là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Một mặt do nhận thức của người dân, một mặt do nguồn kinh phí để thực hiện việc thu gom rác tại các thôn bản, quy trình xử lý dường như phụ thuộc chủ yếu vào người dân tại địa phương. Qua ra soát, thực hiện tiêu chí môi trường, hiện nay toàn huyện chỉ có 01/8 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Các xã chưa đạt chuẩn  tiêu chí chủ yếu chưa đạt về các chỉ tiêu môi trường. Cụ thể, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn chỉ đạt 30%, chủ yếu do trên địa bàn nông thôn đối với rác thải chưa có đơn vị thu gom, xử lý; tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đạt thấp....

Để tiêu chí môi trường không trở thành “rào cản” trên con đường xây dựng NTM, cùng với sự chỉ đạo, nỗ lực triển khai thực hiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, rất cần phía người dân nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Hà Mai