Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 02/01/2024 - Lượt xem: 131
Xem với cỡ chữ

Bắc Kạn tự hào đi lên

27 năm kể từ ngày tái thành lập (1/1/1997), được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các tỉnh bạn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Ngày 6/11/1996, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa IX) ra Nghị quyết chia tỉnh Bắc Thái để tái lập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chuyển hai huyện Ngân Sơn, Ba Bể của tỉnh Cao Bằng trở về tỉnh Bắc Kạn. Bộ Chính trị đã ra Quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời 11 đồng chí. Ngày 1/1/1997, lễ tái thành lập tỉnh Bắc Kạn được tổ chức long trọng tại thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn). Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Việc tái lập tỉnh là cơ hội tốt để Bắc Kạn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh

Công tác cán bộ được tỉnh quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao
(Ảnh: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Nông Bình Cương)

 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sát với tình hình mới và của địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh triển khai thực hiện với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và đạt được kết quả tốt, trọng tâm là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Công tác cán bộ và phát triển đảng đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có trên 37 nghìn đảng viên; có 11 đảng bộ trực thuộc với 432 tổ chức cơ sở đảng; trên 98% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập và không còn thôn trắng đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội và gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Kinh tế ngày càng phát triển

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 40 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 37 lần; thu ngân sách tăng hơn 51 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và đóng góp quan trọng vào giá trị tăng trưởng chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 1997 - 2022 đạt trên 7%/năm; năm 2023 đạt 6,33%, xếp thứ 6 trong vùng trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 33 so với cả nước.

Từ một địa phương kinh tế thuần nông, tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, tỉnh đã bước đầu xây dựng được nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị; an ninh lương thực được đảm bảo. Đến nay, toàn tỉnh có 184 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, một số sản phẩm tiếp cận thị trường nước ngoài.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đến nay, tỉnh Bắc Kạn trở thành địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước với tỷ lệ che phủ đạt 73,35%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn tỉnh đã có 23 xã và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; dự ước hết năm 2023 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Công nghiệp chế biến đang được tập trung phát triển

Sản xuất công nghiệp chuyển dịch từ công nghiệp khai thác sang công nghiệp chế biến để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và loại hình. Công tác thu hút đầu tư đạt được những kết quả vượt bậc; đến nay, tỉnh đã thu hút được 178 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đầu tư vào tỉnh với số vốn đăng ký đầu tư trên 18.000 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế, các tỉnh trong khu vực, trong đó có những hạ tầng rất quan trọng như: Bệnh viện Đa khoa 500 giường; hình thành một số khu, cụm công nghiệp; tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới; tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang đang được đẩy nhanh tiến độ… Hiện nay, tỉnh đang tích cực chuẩn bị đầu tư tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Bắc Kạn - Cao Bằng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng

Chất lượng dạy và học có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt trên 98%; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, giữ vững phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Hệ thống trường, lớp học được quan tâm đầu tư, sắp xếp tinh gọn.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được chú trọng và duy trì thực hiện tốt. Đến nay, tỷ lệ số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 98,1%; số bác sĩ bình quân trên 1 vạn dân đạt 17,39 người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Công tác lao động, việc làm, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, người có công được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 còn 21,95% (thời điểm tái lập tỉnh tỷ lệ hộ nghèo trên 50% theo chuẩn nghèo cũ).

Cùng với đời sống vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện

Giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được bảo tồn, phát huy, trong đó 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt (danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, di tích An toàn khu Chợ Đồn), 6 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hát Pá Dung, Lễ cấp sắc của người Dao; Lễ Kỳ Yên, Múa bát của người Tày; hát Sli của người Nùng; Nghệ thuật hát ru của người Tày xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm). Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Những năm qua, tiềm lực quốc phòng, an ninh được nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006, 2020), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016).

Những kết quả đạt được trong 27 năm qua là rất to lớn, song Bắc Kạn vẫn còn nhiều khó khăn nhất định. Ghi nhớ lời Bác dạy: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lập biển/Quyết chí ắt làm nên”, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đang không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, ra sức cống hiến, cùng nhau thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn