Thứ Ba, 16/04/2024
Ngày đăng: 05/01/2024 - Lượt xem: 35
Xem với cỡ chữ

Công khai số điện thoại đường dây nóng

Ủy ban nhân huyện Ngân Sơn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện,

1. Nội dung tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Ngân Sơn quản lý trong thực thi công vụ.

2. Cách thức tiếp nhận thông tin

2.1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại

- Trong giờ hành chính: Thanh tra huyện, số điện thoại 02093.874.167.

- Tất cả các giờ trong ngày: Bà Hứa Thị Nhung, Chánh Thanh tra huyện, số điện thoại: 0974.667.227.

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp trụ sở cơ quan

- Địa chỉ: Phòng Thanh tra huyện Ngân Sơn; Khu I, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ thư điện tử: thanhtra.ns@backan.gov.vn

3. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở, cơ quan, đơn vị và thông báo tới toàn thể nhân dân được biết

UBND huyện Ngân Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết./.

File pdf

Nguồn: VP HĐND-UBND