Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 08/01/2024 - Lượt xem: 97
Xem với cỡ chữ

Bằng Vân tổng kết công tác năm 2023

Ngày 05/01/2024, Đảng ủy xã Bằng Vân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Bình Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị.

 

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Bằng Vân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm; thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đạt những kết quả tích cực: Diện tích trồng cây thuốc lá, cây lương thực có hạt và các loại cây màu, tổng sản lượng lương thực, công tác thu ngân sách, trồng rừng phân tán, chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch giao. Thực hiện tốt chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng-an ninh ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Bằng Vân vẫn còn những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023: Chỉ tiêu tổng đàn đại gia súc, tiêm phòng gia súc, trông rừng sau khai thác không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất có chiều hướng gia tăng. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn tiềm ẩn. Tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc phải điều chỉnh nhiều lần....

Đồng chí Nông Bình Cương-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Bình Cương - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận, chúc mừng những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Vân đã đạt được. Trong đó, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đạt và vượt 22/31 chỉ tiêu năm 2023, trong đó rất nhiều chỉ tiêu quan trọng, như tỷ lệ giảm nghèo, thu ngân sách, các chỉ tiêu thực hiện nông nghiệp... Theo đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Đảng bộ xã Bằng Vân. Đồng thời chỉ đạo xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Với thuận lợi tiềm năng lớn, quy hoạch của xã đã thông qua phê duyệt, là nền tảng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; huy động nguồn lực từng bước đầu tư hoàn thiện....; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quan tâm thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt, có giải pháp cụ thể, bám nắm địa bàn, cơ sở, hộ gia đình để triển khai thực hiện có hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia...; Tăng cường nắm bắt cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của Nhân dân, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên từ thôn, bản đến cấp xã; quan tâm triển khai thực hiện công tác văn hoá-xã hội, giáo dục, đào tạo, công tác y tế; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đề án 06; thực hiện tốt công tác quốc phòng-an ninh tại địa phương.../. 

Hà Mai