Thứ Ba, 16/04/2024
Ngày đăng: 09/01/2024 - Lượt xem: 53
Xem với cỡ chữ

Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy năm 2024


Huyện ủy Ngân Sơn thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy năm 2024 như sau:         

1. Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo của tháng đó. Công dân đăng ký trước ngày 20 hàng tháng (theo phiếu đăng ký gửi kèm).

Thời gian: Thực hiện trong giờ hành chính.

Địa điểm: Phòng Tiếp dân của Huyện ủy Ngân Sơn.

2. Trong các ngày tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy thì Lãnh đạo các ban, cơ quan chuyên môn liên quan tham gia tiếp cùng khi có yêu cầu.

3. Văn phòng Huyện ủy theo dõi tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tổng hợp kết quả giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo Quy định số 2905-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

4. Giao Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân của Bí thư Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Với nội dung trên, Thường trực Huyện ủy thông báo để các đơn vị, nhân dân biết và thực hiện.

Đính kèm file pdf

Phiếu đăng ký lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy

Nguồn: Văn phòng Huyện ủy