Thứ Ba, 16/04/2024
Ngày đăng: 24/01/2024 - Lượt xem: 81
Xem với cỡ chữ

Giao ban công tác Văn hóa và Thông tin

Ngày 23/01, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (VHTT&TT) huyện phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa và thông tin để đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa và thông tin năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 

Đồng chí Dương Thị Phương Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Phương Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Đồng Phúc Phú, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin, đồng chí Hoàng Đình Bích, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT&TT đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ của lĩnh vực theo chức năng của đơn vị được giao. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, trưng bày, triển lãm được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phản ánh những sự kiện quan trọng của tỉnh, huyện.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai tích cực, gặt hái nhiều thành quả tại các hội thi, hội diễn và giải thi đấu cấp tỉnh. Trong năm đã tổ chức được 34 giải thể thao quần chúng các cấp; duy trì số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 34%, gia đình thể thao 28%; duy trì 33 CLB. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và từng bước nâng cao chất lượng. Toàn huyện có 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hơn 94% thôn, khu đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Hoạt động quản lý công nghệ thông tin- viễn thông luôn được đảm bảo; tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, các nhiệm vụ chuyển đổi số và triển khai thực hiện cụ thể từng giải pháp trong từng lĩnh vực. Nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung được giao thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023….

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024, tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong triển khai công tác thông tin cơ sở; trong thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ-thể dục, thể thao. Đồng thời tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024, trước mắt là các hoạt động mừng Đảng, Mừng xuân 2024. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; triển khai các nội dung Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021-2025”; thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước và công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.Triển khai có hiệu quả công tác du lịch, di sản, quản lý tốt các cơ sở lưu trú, các dịch vụ kinh doanh, quảng cáo trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Tham mưu ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024, tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. ...Triển khai các nội dung được giao thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng quy định, hiệu quả./.

Hà Mai