Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 19/02/2024 - Lượt xem: 91
Xem với cỡ chữ

Hỗ trợ xây dựng chương trình văn nghệ tại Hội xuân xã Thuần Mang, Thượng Quan

Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021–2025”, vừa qua Tổ công tác thực hiện Đề án đã hỗ trợ xây dựng chương trình văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tại Hội xuân xã Thượng Quan và Thuần Mang.

Tiết mục Múa bát tại chương trình văn nghệ hội xuân xã Thượng Quan.

 

Với mục tiêu ưu tiên các loại  hình như: trình  diễn  trang  phục  dân  tộc; các làn điệu dân ca, múa, nhạc cụ dân tộc, nhất là các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận, dịp này Tổ công tác thực hiện Đề án đã hỗ trợ kinh phí dàn dựng, luyện tập, thuê trang phục biểu diễn tiết mục múa bát dân tộc Tày và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc để biểu diễn tại hội xuân xã Thuần Mang và Thượng Quan.

Việc hỗ trợ duy trì và phát triển tiết mục múa bát dân tộc Tày nói riêng, các tiết mục văn nghệ dân gian tiêu biểu của các dân tộc nói chung góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, gắn với phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, góp phần thực hiện thành công Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021–2025”./.

Ngọc Anh