Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 20/02/2024 - Lượt xem: 41
Xem với cỡ chữ

Kết quả chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 01 năm 2024


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND