Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 01/03/2024 - Lượt xem: 51
Xem với cỡ chữ

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Vân Tùng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 29/02, UBMTTQ thị trấn Vân Tùng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngân Sơn chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí: Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thanh Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đồng Quang Hòa, Huyện ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng gần 100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị trấn.

Quang cảnh Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vân Tùng đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên Nhân dân tham gia và thực hiện tốt các quy hoạch về xây dựng Nông thôn mới. Vận động nhân dân đóng góp sức người, tiền của để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm mới và nâng cấp kiên cố hóa đường giao thông thôn xóm, xây dựng nhà văn hóa,..

Đồng chí Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội.

 

MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Quy ước, hướng ước nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống. Hàng năm các Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và có 100% số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa; có 85% số hộ gia đình đăng ký và thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đồng thời, luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống của nhân dân; nhất là gia đình chính sách, diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ qua quỹ “Vì người nghèo” của thị trấn vận động được trên 38 triệu đồng. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ thị trấn trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vân Tùng nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vân Tùng nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 33 ủy viên; ông Lý Ngọc Luyện - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vân Tùng nhiệm kỳ 2019 - 2024 được hiệp thương tái cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Ngọc Anh