Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 11/10/2020 - Lượt xem: 119
Xem với cỡ chữ

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội sẽ tiến hành đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đồng thời xác định và quyết nghị thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phương châm chỉ đạo của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Cổng Thông tin điện tử huyện Ngân Sơn xin giới thiệu Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tệp đính kèm: Tại đây