Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/04/2014 - Lượt xem: 76
Xem với cỡ chữ

Hội Cựu chiến binh Đức Vân: Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, hội viên CCB trong xã phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

  

Xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh xã Đức Vân đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị bằng nội dung việc làm cụ thể, đưa việc học tập và làm theo thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Hội. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Hội Cựu chiến binh xã chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Cuộc vận động được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Thông qua các hình thức tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên, tạo được sự chuyển biến trong phấn đấu và rèn luyện theo gương Bác. Hội đã tích cực triển khai, các phong trào đăng ký xây dựng các mô hình kinh tế, qua đó các hội viên chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư, xuất hiện nhiều mô hình hội viên CCB có thu nhập cao, đạt từ 50 đến trên 150 triệu đồng. Tiêu biểu trong phong trào này có CCB Nông Phước Xuân chi hội Bản Chang Chăn nuôi lợn nái,lợn thịt mỗi năm thu trên 100 triệu đồng tiền lãi. Trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB Đức Vân luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của CCB đối với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác phát triển kết nạp hội viên mới được quan tâm. Từ năm 2013, đến nay hội đã kết nạp thêm 26 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong xã lên 78 người sinh hoạt tại 7 chi hội. Các hội viên luôn ý thức về việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu hết mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Hội, góp phần thúc đẩy các phong trào ở chi hội ngày càng vững mạnh. Điển hình có chi hội Bản Chang đã tích cực tuyên truyền đến toàn thể hội viên các nội dung của cuộc vận động, nhân điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong chi hội. Qua đó, luôn đạt nhiều kết quả trong công tác hội, trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền chi hội được Hội CCB huyện tặng giấy khen, Ông Lục Văn Thuận -  Chi hội trưởng chi hội CCB thôn Bản Chang xã Đức Vân cho biếtThực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhChi hội thôn Bản Chang đã triển khai đầy đủ đến các hội viên thông qua các buôi họp chi hội. qua đó các hội viênđã thấm nhuần và làm theo,nhất là việc hỗ trợ giupsnhau phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo”

       Có thể nói, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tác động đến nhận thức và hành động của mỗi hội viên Trong thời gian tới Hội CCB xẫ đã đề ra nhiệm vụ cụ thể để cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng hơn. Ông Trần Đình Hoàn - Chủ tịch Hội CCB xã Đức Vân đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể:  Năm 2014 xã đã xây dưng phương hướng cụ thể thực hiện chỉ thị số 03 của bộ chính trị gắn với các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của công tác hộ, nhất là tham gia thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn với với việc đẩy mạnh nâng cao trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ hội viên gương mẫu, xây dựng CCB gương mẫu,nhất là các cuộc vận động do Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động; làm sao mỗi cán bộ, hộị viên, nhân dân thấm nhuần việc học tập và làm theo tấm gương của Bác”

       Từ sự chỉ đạo đúng đắn, hội viên ủng hộ đến nay xã Đức Vân chỉ còn 3 hội hội viên nghèo, không có hộ đói. Qua kiểm tra đánh giá các hoạt độngÔng Nông Công Thúy – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Ngân Sơn đã “ghi nhận và đánh giá về kết quả hoạt động của Hội CCB xã Đức Vân xếp loại khá, đồng thời đ/c mong muốn  Hội CCB xã tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên cũng như đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.”

       Với những thành tích đạt được từ việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội CCB xã Đức Vân đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Hoàng Anh