Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 15/05/2014 - Lượt xem: 82
Xem với cỡ chữ

Dự án hỗ trợ vốn chăn nuôi trâu bò vỗ béo

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo chủ động vốn để chăn nuôi, Ban quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo - PRPP Bắc Kạn hỗ trợ cho huyện Ngân Sơn 560 triệu đồng để hỗ trợ chăn nuôi trâu bò vỗ béo tại xã Lãng Ngâm.

  

 Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2013 tại 3 thôn vùng cao là các thôn: Khuổi Luông, Phia Khao và thôn Củm Nhá. Với 28 hộ tham gia, mỗi hộ được hõ trợ 20 triệu đồng; thời hạn cho vay là 2 năm không tính lãi và sau 3 năm các hộ phải hoàn trả gốc để luân chuyển cho các hộ khác vay.  Qua kiểm tra các hộ đều sử vốn vay đúng mục đích, trong đó có 10 hộ mua trâu, 18 hộ mua bò với giá cao nhất là 23 triệu 500 nghìn một con, thấp nhất là 14 triệu đồng một con. Số vốn còn dư lại các hộ đã mua thêm lợn con để nuôi. Đây là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho các thôn vùng cao của huyện Ngân Sơn./.

Hoàng Anh