Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 02/08/2022 - Lượt xem: 180
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 50, 51, 52 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 50, 51, 52 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 50 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 51 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 52 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022. Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn