Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 15/03/2021 - Lượt xem: 123
Xem với cỡ chữ

Giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương về giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ngân Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Về cơ sở vật chất tuy giúp đỡ chưa được nhiều, nhưng trách nhiệm là rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã đặc biệt khó khăn.

          Thực hiện chủ trương về giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ngân Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Về cơ sở vật chất tuy giúp đỡ chưa được nhiều, nhưng trách nhiệm là rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã đặc biệt khó khăn.

          Thượng Ân là xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt của nhân dân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để giúp đỡ thôn một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp, hàng năm Công an huyện, đơn vị chủ trì cùng các đơn vị Tòa án nhân dân, Trường PTDT Nội trú, Trung tâm VHTT&TT và Trung tâm Chính trị huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra những nội dung, biện pháp, việc làm cụ thể được cán bộ, đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu, nguyện vọng tại địa phương, người dân thôn bản.

 

Công an huyện Ngân Sơn đại diện các đơn vị trao bò cho hộ nghèo tại xã Thượng Ân

 

          Từ năm 2016 đến nay, Công an huyện cùng các đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp hỗ trợ xây dựng được 4 nhà văn hóa thôn, với tổng số tiền 129 triệu đồng; hỗ trợ 7 hộ dân nghèo mua bò sinh sản, với tổng số tiền 68 triệu đồng.

          Với các đơn vị do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện cũng đã có nhiều phần việc, công trình giúp đỡ xã Bằng Vân xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Kim Hiểu, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thực hiện chủ trương của Huyện ủy về giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, hàng năm Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị được phân công giúp đỡ đã triển khai, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, các đơn vị đã vận động được 98.466.000đ để trang trí khánh tiết và rải bê tông 3 nhà văn hóa thôn của xã Bằng Vân. Tuy số tiền hỗ không nhiều nhưng có nghĩa rất lớn, các cán bộ, công chức, viên chức đều phấn khởi vì được góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ xã khó khăn chung tay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          Được biết, đến nay Huyện ủy Ngân Sơn đã phân công 49 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 8 xã khó khăn trên địa bàn; các hoạt động giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; các nội dung giúp đỡ bám sát chương trình khung giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức như hỗ trợ mua gia súc; hỗ trợ giống cây trồng; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng kênh mương thủy lợi; … Cùng với đó, nhiều cơ quan, đơn vị đồng thời huy động cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ tham gia hàng nghìn ngày công lao động cùng nhân dân thực hiện các phần việc. Việc làm này không chỉ được bà con các thôn, bản khó khăn đồng tình, ủng hộ mà ngay cả bản thân người trực tiếp tham gia lao động tại cơ sở cũng nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc chung tay cùng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông mới.

 

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện cùng bà con xã Đức Vân đổ sân nhà văn hóa thôn Bản Tặc

 

          Với những phần việc đã làm được, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần chung tay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Ngân Sơn có xã Vân Tùng đang thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, đạt 5/17 tiêu chí; các xã còn lại trung bình mỗi xã đạt 9 tiêu chí.

          Bà Doanh Thị Hạnh, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Với những kết đạt được, đây thực sự là một chủ trương đúng đắn, phù hợp, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động về với nhân dân, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của người dân, khẳng định niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thắt chặt hơn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, huyện Ngân Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai giúp đỡ các xã khó trong xây dựng nông thôn mới./.

Hà Mai