Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 21/02/2022 - Lượt xem: 92
Xem với cỡ chữ

Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2008 (viết tắt là Luật PCMT năm 2000) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Xem chi tiết tại đây

Sở Tư pháp - Công an tỉnh Bắc Kạn