Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 14/02/2022 - Lượt xem: 86
Xem với cỡ chữ

Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2022

Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2022, UBND huyện Ngân Sơn xây dựng Phương án quản lý sinh vật gây hại (SVGH) trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2022

Xem chi tiết tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND