Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 04/11/2021 - Lượt xem: 118
Xem với cỡ chữ

Giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội là 01 trong 08 Tiểu ban được thành lập căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28/8/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban: 

       - Tổ chức vận động, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

       - Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia.

       - Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

       - Chủ động phối hợp với các Tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia; với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

       - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban.

       - Định kỳ 03 ngày/lần tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

       Để giúp các nhà hảo tâm dễ dàng tiếp cận và ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập: http://vandongxahoi.mattran.org.vn. Đây là kênh đóng góp ủng hộ trực tuyến cho công tác phòng, chống dịch bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ qua thông qua 2 kênh trực tiếp là Cơ quan Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

       Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) và bằng hiện vật phần quà an sinh, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm…) thông qua cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

       Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các Hội thành viên và MTTQ các tỉnh, thành có nhiệm vụ tổng hợp tin tức, thống kê các nguồn lực hỗ trợ và cập nhật số liệu vào hệ thống quản trị. Thông qua website, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể theo dõi thông tin tổng hợp về các nguồn lực đã được tiếp nhận và phân bổ đến các địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân.

       Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội sẽ cung cấp thông tin, tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc và thiết lập hệ thống quản trị để MTTQ các tỉnh thành kịp thời thông tin, tình hình, có mô hình, giải pháp tiêu biểu của địa phương, cơ sở; Thông tin về nội dung chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19 và của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

       Trang thông tin cũng cung cấp chức năng quản trị thông tin, hỗ trợ điều hành hệ thống giúp cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ các tỉnh, thành tổng hợp, thống kê và cập nhật số liệu hàng ngày về các nguồn lực hỗ trợ, nguồn lực đã tiếp nhận và phân bổ, sử dụng; đồng thời cũng là kênh tiếp nhận ủng hộ trực tuyến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Để cùng chung tay, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ http://vandongxahoi.mattran.org.vn. và thực hiện theo các bước:

       Bước 1: Lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức ủng hộ và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo biểu mẫu.

       Bước 2: Lựa chọn cách thức ủng hộ gồm ủng hộ tiền mặt hoặc ủng hộ hiện vật và cập nhật thông tin theo biểu mẫu.

       Bước 3: Nhấn ỦNG HỘ NGAY.

       Bước 4: Truy cập Tab THỦ TỤC ỦNG HỘ và thực hiện chuyển tiền hoặc gửi hiện vật theo hướng dẫn.

Đính kèm file PDF

Ban biên tập