Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 12/12/2012 - Lượt xem: 80
Xem với cỡ chữ

Bằng Vân: Gắn phát triển kinh tế với mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Bằng Vân (Ngân Sơn) đã tập trung vào phát triển chăn nuôi, kinh tế vườn rừng, thâm canh tăng vụ, sử dụng giống mới trên 95% diện tích và áp dụng nhiều biện pháp khoa học vào sản xuất. Đó là những tiền đề thuận lợi để địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 

Trồng cây nguyên liệu thuốc lá đang là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn tại địa phương

 Với nhiều nỗ lực, xã đã tận dụng được hầu hết diện tích đất canh tác. Năm 2011, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực toàn xã đạt trên 350 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch đề ra. Bình quân lương thực đầu người tăng so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, đến nay chỉ còn 9,6%.

Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày tăng nhanh. Năm 2011, diện tích trồng cây nguyên liệu thuốc lá vụ xuân là trên 156ha. Năng suất bình quân đạt 16tạ/ha, sản lượng đạt trên 250 tấn. Mô hình 70 triệu/ha/năm đã được thực hiện có hiệu quả, xã đã triển khai đến các thôn Cốc Lải, Pù Mò, Đông Chót… với diện tích 95,5ha, đem lại thu nhập tương đối ổn định cho nhân dân địa phương. Đặc biệt, xã đã triển khai đăng ký diện tích trồng cây dong riềng đến các thôn bản, với tổng diện tích là 15ha, trồng tập trung ở các thôn Khu Chợ 1, Khu Chợ 2, Pù Mò, Cốc Lải, Đông Chót.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã ý thức được tác dụng của rừng và kinh tế đồi rừng. Do đó một số hộ gia đình đã phát huy được hiệu quả kinh tế từ các mô hình trồng rừng. Đến nay, bà con đã phát dọn thực bì với diện tích trồng rừng theo Quyết định 147 là 16,05%, hiện nay đã trồng xong và nghiệm thu ở một số thôn. Đồng thời, xã triển khai công tác đăng ký trồng rừng năm 2012 tới các thôn bản, với diện tích đăng ký là 382,59ha.

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương cũng có nhiều chuyển biến, đường giao thông liên thôn được tu bổ hàng năm. Nhờ nguồn vốn của Chương trình 135, xã đã đầu tư mở đường vào các thôn vùng cao như: Pác Nạn, Khuổi Ngoạ, Nặm Nộc… Hệ thống đường liên thôn ở các thôn vùng cao được đào đắp, tu sửa với tổng chiều dài hơn 10km, đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và các hoạt động xã hội khác.

Đồng chí Nông Thanh Bạch, Chủ tịch UBND xã Bằng Vân cho biết: đến nay, địa phương đã đạt được một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như tiêu chí về thủy lợi, hệ thống điện và tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2012, Bằng Vân phấn đấu tăng sản lượng nông nghiệp kết hợp với phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao tổng sản lượng lương thực. Tập trung huy động sức dân làm đường nội thôn, tu sửa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn đạt tiêu chuẩn. Tích cực phát huy nội lực, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách bền vững./.

Báo Bắc Kạn điện tử