Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 20/08/2022 - Lượt xem: 2775
Xem với cỡ chữ

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính


          Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

          Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thực hiện tiếp nhận và mong nhận được các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các công dân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện như sau:

          1. Nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

          - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

          - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất, không phù hợp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

          - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh, những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính, những kiến nghị quy định hành chính không phù hợp hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn và Ủy ban nhân dân cấp xã  trực thuộc.

          2. Phản ánh, kiến nghị được gửi qua các hình thức sau đây:

          - Gửi qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://pakn.dichvucong.vn, hoặc Hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn

          -  Gửi trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn. Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Ngân Sơn, Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

          Hoặc:

          - Qua Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Ngân Sơn: 02093.874.162.

          - Gửi vào hòm thư điện tử: vanphong.ns@backan.gov.vn

          Lưu ý:

          - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh kiến nghị.

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải  quyết khiếu nại, tố cáo.

          Tài liệu đính kèm