Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
Họ và tên người đại diện: Chu Đức Huynh
Chức vụ: Chủ tịch xã
Số điện thoại: 0915. 202. 949
Email : vanphongvantung@gmail.com
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Địa chỉ : Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn - Email: vanphongvantung@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.