Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Thị Trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3877174
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.