ĐẢNG ỦY TT. NÀ PHẶC - HUYỆN NGÂN SƠN

Bí thư Đảng uỷ

- Họ và tên: Phạm Kim Hiểu

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/1966

- Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Kinh

- SĐT: 0983682960

- Hòm thư điện tử: Hieupk.ns@backan.gov.vn

 

Phó Bí thư Đảng uỷ

- Họ và tên: Hoàng Đình Dong

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1968

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng Ủy thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0973410504

- Hòm thư điện tử: Donghd.ns@backan.gov.vn