ĐẢNG ỦY - XàHIỆP LỰC

 

Bí thư Đảng uỷ 

- Họ và tên: Chu Văn Hân

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1974

- Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học nông lâm.

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0349 848 999

- Hòm thư điện tử: hancv.ns@backan.gov.vn

 

Phó Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch HĐND

- Họ và tên: Chu Văn Tuyên

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1974

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học nông lâm

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0989 314 136

- Hòm thư điện tử: tuyencv.ns@backan.gov.vn