Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên:

          - Cốc Đán là một xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Ngân Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 13,5km. Phía Đông giáp xã Thượng Ân, phía Tây giáp xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể; phía Nam giáp xã Vân Tùng, Trung Hòa; Phía Bắc giáp xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

          - Diện tích đất tự nhiên là 6.596,01ha.

          - Hệ thống giao thông của xã trong những năm qua được tập trung đầu tư phát triển, khá thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như vận chuyển hàng hóa.

          - Khí hậu: Cốc Đán nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình năm khoảng 20oC. Chênh lệch nhiệt độ các tháng trong năm tương đối cao. Nhìn chung khí hậu, thời tiết của xã tương đối thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

          - Điều kiện khí hậu, đất đai, nguồn nước khá thuận lợi để phát triển các cây trồng nhiệt đới và ôn đới.

   Kinh tế:

          - Xã Cốc Đán là xã miền núi với nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông – lâm nghiệp, trong đó trồng trọt đóng vai trò chủ đạo, chăn nuôi nhỏ lẻ ở các hộ gia đình. Ngành dịch vụ thương mại chưa có điều kiện phát triển, chỉ ở mức kinh doanh nhỏ lẻ.

          - Các cây trồng chính đang được người dân trồng chủ yếu là ngô, lúa đảm bảo an ninh lương thực, chăn nuôi tập chung chăn nuôi gà, lợn chủ yếu nuôi quy mô hộ gia đình, ít các hoạt động chăn nuôi mang tính gia trại, trang trại. trong năm gần đây có một số hộ đã bắt đầu phát triển mô hình chăn nuôi lợn ta tập trung và chăn nuôi trâu bò vỗ béo.

   Văn hóa - Xã hội:

          Xã có 21 thôn, bản; 607 hộ gia đình; tổng dân số: 2.680 người, gồm 05 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông cùng chung sống.Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trên địa bàn xã có 01 di tích lịch sử Quốc gia: Nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5 năm 1945; 02 di tích lịch sử cấp tỉnh: đền Phja Thán và Bãi Cốc Phát.

          * Thuận lợi: Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã đã có nhiều cố gắng trong xây dựng xã và đã đạt được một số kết quả như tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đã có những bước chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng cũng như đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện tốt hơn, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động.

          * Khó khăn: Địa hình đồi núi phức tạp, địa bàn sản xuất, khu dân cư phân tán, hệ thống giao thông từ trung tâm xã đến nhiều thôn bản chưa được bê tông hóa, gây khó khăn cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, đặc biệt vào mùa mưa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng như còn chậm, sản xuất vẫn còn dừng lại ở mức độ tự cung, tự cấp, chưa thực sự trở thành hàng hóa, chưa tận dụng khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của địa phương.