Giới thiệu:

Diện tích tự nhiên: 51,86km2.

Dân số: 4.276.

Tiềm năng, thế mạnh: Chủ yếu là phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cây thuốc lá, cây ăn quả …