HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - XÃ CỐC ĐÁN

Chủ tịch HĐND

- Họ và tên: Đồng Quốc Sơn

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1963

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0385475926

- Hòm thư điện tử: sondq.ns@backan.gov.vn

 

Phó chủ tịch HĐND

- Họ và tên: Hoàng Ngọc Tỵ

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1968

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học Luật

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0372857372

- Hòm thư điện tử: tyhn.ns@backan.gov.vn