HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - XÃ HIỆP LỰC

 

Phó Chủ tịch HĐND

- Họ và tên: Đồng Văn Trần

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/7/1971

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HDND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học nông lâm

- Dân tộc: Nùng

- SĐT: 0985 001 838

- Hòm thư điện tử: trandv.ns@backan.gov.vn