Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn tích cực thực hiện. Đây là phong trào mang tính xã hội hoá cao, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của huyện đi lên.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 123
Ngày 18/5/2012, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia, địa điểm lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1945 tại xã Cốc Đán.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 89
Cùng với những bước tiến về kinh tế - xã hội thì phong trào thể dục thể thao (TDTT) của huyện Ngân Sơn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tập thể dục thể thao để rèn luyện, nâng cao sức khỏe đã là một nhu cầu và dần trở thành thói quen của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 100