Những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Bằng Vân (Ngân Sơn) đã tập trung vào phát triển chăn nuôi, kinh tế vườn rừng, thâm canh tăng vụ, sử dụng giống mới trên 95% diện tích và áp dụng nhiều biện pháp khoa học vào sản xuất. Đó là những tiền đề thuận lợi để địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ngày đăng: 12/08/2012/ Lượt xem: 11
Có thể nói như vậy về ông Hạ Sỹ Lường, ở Khu chợ I, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn). Cho đến nay, gia đình ông Lường đã có hơn 200 ha rừng trồng. Ông tâm sự: “Trồng rừng được hỗ trợ giống, phân và cả tiền công, tại sao mình không làm?
Ngày đăng: 12/08/2012/ Lượt xem: 3