Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.
Ngày đăng: 10/07/2023/ Lượt xem: 47
Nà Phặc là địa phương trọng điểm sản xuất lúa vụ xuân của huyện Ngân Sơn. Những ngày này, nông dân địa phương đang tích cực thu hoạch lúa. Bà con rất phấn khởi vì mùa vụ đạt năng suất cao.
Ngày đăng: 21/12/2012/ Lượt xem: 68
Vụ mùa năm nay, thị trấn Nà Phặc có kế hoạch gieo cấy 280 ha lúa. Để gieo cấy hết diện tích và đảm bảo đúng khung thời vụ, ngay từ đầu vụ, công tác thuỷ lợi, giống, gieo mạ đã được thị trấn chỉ đạo chuẩn bị rất sớm.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 48
Những năm qua đời sống kinh tế - xã hội của thị trấn Nà Phặc có nhiều đổi thay đáng mừng. Đóng góp vào kết quả chung ấy có vai trò tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thị trấn.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 59
Xây dựng và mở rộng các mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng kết hợp là một cách làm sáng tạo, một hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Kạn. Cựu chiến binh Trương Văn Chấn ở Tiểu khu 1, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) là một trong những người thành công khi xây dựng được mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 54
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhận thức về công tác phòng, chống rét cho trâu, bò của người dân Nà Phặc (Ngân Sơn) được nâng lên đáng kể, giúp giảm tránh được những thiệt hại do thời tiết gây ra với đàn gia súc.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 48