Cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, xã Đức Vân (Ngân Sơn) cũng đang tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ hội thuận lợi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương đi lên.
Ngày đăng: 19/12/2012/ Lượt xem: 2
Ngày 25/4, các Sở nội vụ; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Sở xây dựng; Chi cục Phát triển nông thôn (Bắc Kạn) đã đến kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 19/12/2012/ Lượt xem: 2