Sau hơn 4 năm triển khai, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Vân Tùng (Ngân Sơn) đã đạt được nhiều kết quả tốt. Cuộc vận động có sức lan tỏa lớn, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của từng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 12
Những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân xã Vân Tùng (Ngân Sơn) đã trú trọng thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xóa đói, giảm nghèo.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 13
Vừa qua, tại trường THCS Vân Tùng, đại diện chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, đơn vị sử dụng đã có mặt để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục thi công công trình Trường THCS Vân Tùng.
Ngày đăng: 20/11/2012/ Lượt xem: 14
Vân Tùng được chọn làm xã điểm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Ngân Sơn. Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định rõ đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Đây còn là cơ hội để bà con nông dân phát huy nội lực, thế mạnh từ chăn nuôi, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Ngày đăng: 18/12/2012/ Lượt xem: 13