Thực hiện kế hoạch số 70/ KH - UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Sở văn hóa thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trung tâm văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Tùng xây dựng mô hình văn hóa truyền thông các dân tộc thiểu số ( mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa đặc thù dân tộc Dao ) thuộc dự án 6 tại tiểu khu Đèo Gió. Ngày 9/11 /2023 tổ chức khai mạc lớp truyền dạy Chạm Bạc, lớp truyền dạy hát Páo dung, lớp truyền dạy Múa rùa. tham dự khai mạc có Đ/c Lâm Ngọc Du PGĐ TTVH & XTDL tỉnh Bắc Kạn, thành viên BQL Du lịch cộng đồng, và 35 thành viên tham gia các lớp truyền dạy.
Ngày đăng: 10/11/2023/ Lượt xem: 7
Để thực hiện chuyển đổi số đến mọi người dân UBND thị trấn Vân Tùng tổ chức thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số lồng ghép với các tiểu khu tuyên truyền tại ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2023”
Ngày đăng: 08/11/2023/ Lượt xem: 14
Sau hơn 4 năm triển khai, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Vân Tùng (Ngân Sơn) đã đạt được nhiều kết quả tốt. Cuộc vận động có sức lan tỏa lớn, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của từng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 3743
Những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân xã Vân Tùng (Ngân Sơn) đã trú trọng thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xóa đói, giảm nghèo.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 45
Vừa qua, tại trường THCS Vân Tùng, đại diện chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, đơn vị sử dụng đã có mặt để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục thi công công trình Trường THCS Vân Tùng.
Ngày đăng: 20/11/2012/ Lượt xem: 52
Vân Tùng được chọn làm xã điểm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Ngân Sơn. Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định rõ đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Đây còn là cơ hội để bà con nông dân phát huy nội lực, thế mạnh từ chăn nuôi, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Ngày đăng: 18/12/2012/ Lượt xem: 51