Tuyên truyền các nội dung Cải cách hành chính năm 2024 Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024gồm các nội dung sau: 1. Cải cách thể chế - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi. - Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý, phát hiện những văn bản chồng chéo, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao. - Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã. 2. Cải cách thủ tục hành chính - Niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) tại trụ sở UBND xã kịp thời, đúng quy định. - Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. - Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. - Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. - Đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ)trên cổng dịch vụ công quốc gia. - Thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với tổ chức, cá nhân về TTHC. 3. Cải cách tổ chức bộ máy - Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của cán bộ công chức; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 4. Cải cách chế độ công vụ - Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các văn bản, hướng dẫn. - Thực hiện đúng các quy định về sử dụng, đánh giá cán bộ công chức, và công tác quản lý cán bộ, công chức. - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác. - Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. - Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 5. Cải cách tài chính công - Thực hiện đảm bảo hướng dẫn, phổ biến kịp thời các quy định mới về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. - Đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. - Giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. - Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn hợp pháp đúng quy định. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. 6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm giúp các cơ quan nhà nước xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc. - Đẩy mạnh việc thực hiện cập nhật, luân chuyển hồ sơ văn bản hành chính trên phần mềm quản lý văn bản; cập nhật, luân chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và DVCT mức độ cao của tỉnh. - Nâng cao tỷ lệ người dân doanh nghiệp tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền để cán bộ, công chức, nghiêm túc thực hiện; tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.
Ngày đăng: 11/03/2024/ Lượt xem: 9
Sáng ngày 8-3-2024 UBND xã Hiệp Lực tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người.
Ngày đăng: 08/03/2024/ Lượt xem: 11
Sáng ngày 24/02/2024 Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Hiệp Lực phát biểu và tặng quà thanh niên lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ Quốc.
Ngày đăng: 24/02/2024/ Lượt xem: 16
Đêm văn nghệ Hội xuân xã Hiệp Lực năm 2024
Ngày đăng: 21/02/2024/ Lượt xem: 17
Hiệp Lực: Tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số tại ngày Hội xuân Giáp Thìn năm 2024 Trong 02 ngày 17, 18/02/2024 (tức ngày mùng 8, 9 tháng giêng âm lịch) UBND xã Hiệp Lực đã tổ chức Hội xuân Giáp Thìn năm 2024 của xã với các nội dung chínhcắm trại, tung còn, thi đấu bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền da nam, đêm giao lưu văn nghệ và một số trò chơi dân gian….với 12/12 thôn tham gia. Tại ngày Hội xuân Giáp Thìn, UBND xã đã lồng ghép tuyên truyền chuyển đổi số với các hoạt động: Phát qua hệ thống loa tại ngày hội file mp3 tuyên truyền về chuyển đổi số được dịch ra 3 thứ tiếng; Tuyên truyền trực quan thông qua băngzôn, khẩu hiệu; Hướng dẫn người dân, tổ chức tạo tài khoản qua dịch vụ công và thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; Phát tờ rơi về chuyển đổi số cho người dân; Hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử VneID. Tại ngày hội, đã có nhiều lượt cá nhân, đại diện tổ chức quan tâm tìm hiểu các nội dung chuyển đổi số, qua đó lan tỏa được các nội dung chuyển đổi số trên địa bàn xã. (Một số hình ảnh tuyên truyền chuyển đổi số tại ngày hội xuân Giáp Thìn xã Hiệp Lực)
Ngày đăng: 21/02/2024/ Lượt xem: 29
Ngày đăng: 20/12/2023/ Lượt xem: 29
Các tiết mục văn nghệ giao lưu tại buổi ra mắt Câu lạc bộ VH, TDTT thôn Bó Lếch
Ngày đăng: 14/12/2023/ Lượt xem: 34
Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực
Ngày đăng: 14/12/2023/ Lượt xem: 36