Hiện nay, Huyện đoàn Ngân Sơn đang quản lý 44 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng số dư nợ uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 9 chương trình tín dụng đạt gần 19 tỷ đồng. Đây được coi là kênh tín dụng ưu đãi xoá đói, giảm nghèo hiệu quả, góp phần làm sáng đẹp bức tranh kinh tế- xã hội, nông nghiệp nông thôn ở địa phương.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 5256
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp chống thất thu và nợ đọng thuế, huyện Ngân Sơn đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác rà soát, thanh kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 88
Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Ngân Sơn đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 93