Là địa bàn thường có nhiệt độ xuống rất thấp trong mùa đông nên thời điểm này bà con nông dân của huyện Ngân Sơn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện phòng chống rét cho đàn gia súc, trong đó, chuẩn bị thức ăn khô tích trữ cho đàn gia súc là việc không thể lơ là.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 65
Phát triển cây dong riềng gắn với công nghiệp chế biến được huyện Ngân Sơn xác định sẽ là một trong những hướng đi xóa đói, giảm nghèo cho người dân. Để thực hiện điều này, ngay trong năm 2012, huyện Ngân Sơn có kế hoạch trồng thử nghiệm 100 ha dong, tại 7 xã, thị trấn.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 59
Dự án trồng hồng không hạt của huyện Ngân Sơn được thực hiện từ 2008 đến 2015 với tổng diện tích gần 240ha. Tuy nhiên,đến nay toàn huyện mới trồng được gần 90ha. Để hồng không hạt trở thành đặc sản, thành cây trồng xoá đói giảm nghèo của huyện thì từ khâu cung cấp giống ban đầu cần được địa phương quan tâm chú trọng nhiều hơn .
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 57
Sau hơn 10 năm, thực hiện các Chương trình, dự án trồng rừng 327, PAM, 661... đến nay huyện Ngân Sơn đã trồng được trên 4.000 ha rừng. Trong đó, rừng thông chiếm 2/3 diện tích với trên 200 ha đang tới thời kỳ tỉa thưa và khai thác, đem lại nguồn thu lớn cho người dân và ngân sách huyện.
Ngày đăng: 20/12/2012/ Lượt xem: 56
Những trăn trở trong vấn đề giải quyết đầu ra cho cây dong riềng của người dân huyện Ngân Sơn đã được giải tỏa khi mới đây, Công ty TNHH Hoàng Giang đã ký hợp đồng thu mua củ dong với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 18/12/2012/ Lượt xem: 59
Việc triển khai thực hiện Chỉ Thị 03 –CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) được Chi bộ Nông nghiệp huyện Ngân Sơn xác định là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Ngày đăng: 18/12/2012/ Lượt xem: 65