Tên Đơn vị: Phòng Văn hoá Thông tin huyện Ngân Sơn

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại:  0931 088 666