Tên Đơn vị: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Ngân Sơn

Địa chỉ: xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0982432521