Đơn vị: UBND xã Hiệp Lực

Địa chỉ: Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 0209 3877 106